Nordingrå - storslagen natur och en trivsam bygd för alla

När den senaste inlandsisen drog sig undan för cirka 10 000 år sedan var det bara toppen av Dalsberget som stack upp ovanför vattenytan i det stora hav som bildats när isen smälte. Sedan dess har Nordingrå sakta men säkert höjt sig ur vattnet och räknas idag som hjärtat av världsarvet Höga Kusten. Nordingrå är dock så mycket mer än vackra omgivningar och vyer. Här lever och trivs närmare 1.500 personer. På vår hemsida vill vi visa upp allt bra och positivt vi har i vår bygd.

Välkommen!

NORDINGRÅFLAGGAN

Nordingråflaggan är en gemensam symbol för oss i Nordingrå. Flaggan har symboler som knyter an till vårt geografiska område och de unika geologiska förutsättningar vi har här. Formgivare är guld- och silversmed Owe Grandics.

Flaggan består av tre vågräta fält i olika färger. Fälten gränsar mot varandra i vågiga linjer som symboliserar Nordingrås speciella natur. I mitten finns ett gult fält med Nordingråsigillet i centrum.

Det röda fältet symboliserar mineralen Nordingrågranit (Rapakivigranit) som är röd. Färgen symboliserar också solens röda rodnad en tidig morgon. 

Det blå fältet symboliserar våra 52 insjöar och alla avsnörda havsvikar som ger Nordingrå dess speciella miljö och utseende.

Det gröna fältet symboliserar skogen och de kalottberg som finns i området. Kalottberg är berg med en skogklädd topp och kalspolade hällar eller klapperstensfält på sluttningarna. 

Det gula fältet i mitten symboliserar solen. I mitten finns även Nordingråsigillet som består av en vädur i centrum omgärdat av orden ”Nolangragel Sigillum”. 

Örjan Löf NIFF

 


 

Tidningen Vi i Nordingrå som ges ut varje år finns nu att läsa på webben!

Läs mer...


 

Turistinformation i Nordingrå 2017

Den tidigare turistinformationen som funnits i sockenstugans lokaler är stängd och ersätts av sk servicepunkter. Klicka vidare här och läs mer om var dessa finns och hur de fungerar. Välkomna!

Läs mer...


 

Årets midsommarfirande vid hembygdsgården slog rekord!

Med vädret på vår sida kunde vi även detta år välkomna Nordingrås fastboende och tillfälliga besökare till vårt fantastiskt fina midsommarfirande. 

  

Läs mer...

 


 

Centrumpengar i Nordingrå

Nordingrå intresse och Företagarförening (NIFF) är en ideell förening som verkar i Nordingrå socken i hjärtat av Höga Kusten. Vi utför ett ideellt och allmännyttigt arbeta för Nordingråbygdens framtid och utveckling.

Ett av NIFFs uppdrag är att vara en kontaktyta mellan kommunens politiker och tjänstemän och andra myndigheter för dialog direkt med invånare i Nordingrå. En av de saker man haft dialog om är de centrumpengar som, av kommunen, tilldelas de olika bygderna utanför centralorten. Dessa pengar är öronmärkta för varje by att skapa något nytt centralt i byn. I Nordingrå har vi tidigare använt dessa pengar för att förnya och utveckla torget framför Ica. En scen har byggts, sittplatser har ordnats, belysning har förändrats och hembygdsgården har fått en ny entre´ från torget.

För 2017 har vi fått en budget på 200.000 kr och vi undersöker om vi kan byta ut och förnya julbelysningen igenom Nordingråvallen. Vi vill få till en ny, modern och energisnål belysning. Dialog med kommunen pågår. Vi räknar med att den nya julbelysningen kan vara på plats och förgylla vår jul redan detta år.

Örjan Löf NIFF

 


Ny bok om Fällsviks kapell ges ut i dagarna.

Bokens titel är ”Fällsviks kapell. Ett nytt kapell på gammal fiskarkapellplats”. 

Läs mer...


EVENEMANGSTIPS

Under sommaren ökar Nordingråevenemangen i antal.
Du hittar de flesta av dessa under rubriken På gång i Nordingrå till höger.
Längre ner finns också rubriken Rekommenderat där många arrangörer publicerar sina program. Här hittar du också Nordingråkartan och Nordingråvädret.

Tipsa nordingra.nu om evenemang och nyheter.
Sedan 1 juni ansvarar Örjan Löf och Linda Björklund för hemsidan.
Du hittar deras kontaktuppgifter HÄR.