Björnås

Förledet i namnet kan vara såväl djurnamnet som personnamnet Björn. Byn är väl etablerad i de första längderna, vilket jämte dess geografiska läge gör att vi får räkna Björnås, till de något äldre byarna.

(Källa: Släkter och Gårdar i Nordingrå. Teo och Per Sundin. 1974)

 

Björnåsboa och postkontoret Björnåsby

När Rödéns diverseaffär lades ner, så hade affären varit öppen i exakt 100 år.

Familjen Rödén öppnade postkontoret 1938 och stämpeln Björnåsby användes fram till 1964. Gösta Rödén var lantbrevbärare ända fram till pensioneringen.

Systrarna Melander och konstnärerna Åberg

De tre Valmsta-systrarna Melander, Katarina gift Rödén i Björnås, Elisabeth gift Törnqvist i Älgsjö och Anna gift Näslund i Näs var alla händiga. De hjälpte ortsborna med bland annat sömnad, ex. fina hattar. När Elisabeths ”Lisa” man sågverksägaren Gustav Törnqvist i Älgsjö dog 1926, flyttade hon med sonen Hilding till systern Katarina i Björnås och hjälpte till där. Några år senare köpte hon ett torp längre upp i byn. Detta torp såldes så småningom till konstnärsfamiljen Pelle och Aina Åberg. Den kände sonen Anders kopplar vi främst till det fantastiska stället Mannaminne i Häggvik och sina mängder med kontakter med personer och organisationer när och fjärran i världen.

 

Erik Pers’n, Björnås

Då vi jillre himme, se var-e för de meste 8rr’n å tjean, å de k8nne hänne att de vart’n rype å, men få e gangar. Men jerpa feck vi. Men de va lågt e pris: tjean en krona å 8rr’n sjuttefäm, jerpa å rype tjugefäm öre. Å d va ta ’n Erik Pers’n Björnås, vi feck de, för de var int na aen, som tjöfte pa dan tin. ’N Erik Pers’n tj8le söett (sörkörare vore handelsmän, som i Norrland uppköpte stora partier renkött, fågel, ost och även hästar och sedan körde till Stockholm och Uppsala för att sälja varorna) han, se han va noga, å ja minns de va te lägge huve 8nner vingen å latt f8gen fryse pa de vise, om de skulle gå te sälje’n.

(Källa: Ångermanland-Medelpad Årsbok för Y-läns hembygdsf. 1935.

sidan 92: Några uppteckningar från Nordingrå av Emil Nordenmark, utgivna av D.O. Zetterholm)