Kåsta


Hitta hit: Nordingråkarta (C4)

Under två sekel fanns 7 bönder i byn fram till omkring 1907, därefter skedde en minskning till 5 bönder.

Under åren 1995-2005 avvecklades djuren i byn.En av lantgårdarna övertogs av den äldste sonen,men han bedriver entreprenad firma där. På två av gårdarna bor ägarna kvar som pensionärer. En lantgård står helt obebodd. Den femte lantgården bedriver Bed&Breakfast samt arbete med djur-och skogsbruk. Åkrarna arrenderas ut till andra bönder i Nordingrå. Förutom pensionärer,bor det en barnfamilj och två hushåll bestående av medelålders boende.

Namnet på –sta anger att byn till de äldre byarna i Nordingrå. Det tidigaste belägget från år 1485 skrivs Kacstad. De äldsta spåren efter invånare i Kåsta är de gravar från bronsåldern som ligger på södra udden av Ringkalleberget.

Kåsta ligger längst in i den djupt inskurna Sörleviken och är ett typexempel på det ångermanländska byggandet, där man så litet som möjligt inkräktade på åkermarken. Bostadshus, bagarstugor, stora ladugårdar och härbren riktigt trängs på sin kulle.

Redan på 1500-talet omtalas gården Kåsta nr. 4. På detta hemman uppfördes år 1730 en parstuga, som år 1936 såldes till Nordingrå Hembygdsförening. Huset monterades ned och återuppfördes år 1938 som hembygdsgård på Vallen.

(Källa: Teo och Per Sundin: ”Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890 samt Ann Renström : ”Utvalda kulturmiljöer i Nordingrå Socken”)