SPF Möte 7/5

SPF Seniorerna Nordingrå

Månadsmöte måndag 7 maj, EFS 14.00
Krister Åkerman berättar om vår berggrund
Tomas Kvassmans barnkör sjunger

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!
/Styrelsen