Föräldrakooperativet Järnstagården

I byn Järnsta, centralt belägen i Nordingrå socken, ligger föräldrakooperativet Järnstagården. Här finns förskola och fritidshem. Tillsammans med förskoleutbildad personal är barn och föräldrar med och formar verksamheten. Föräldrarnas medverkan gör att både barn och vuxna lär känna varandra väl.

Miljö och helhet
Maten lagas av egen kocka och är så långt det är möjligt ekologisk och närproducerad. Ett miljötänkande genomsyrar och Järnstagårdens föräldrakooperativ har förärats med Grön Flagg.

 


Förskolebarnen sjunger Majas alfabetssånger i kyrkan 4 juni 2014

 

Föreståndare: Annelie Lundberg
tfn: 0613-200 69

Egen hemsida:
www.jarnstagarden.se