Nordingråskolans fritidshem


Fritidshem och skola samarbetar på flera områden. Lek och skapande aktiviteter viktiga, både ute och inne. Ambitionen är att vistelsen på fritids ska vara meningsfull och avkopplande och att barnen ska stödjas i sin utveckling.

Nordingråskolans fritidshem tar emot barn i åldrarna 5-12 år för vistelse, den del av dagen de inte är i skolan och under skolans lovdagar. För närvarande är ca 25 barn inskrivna. På fritidshemmet går barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och barn som behöver stöd för sin utveckling.

Lokaler
Från och med hösten 2013 är fritids lokaler bottenvåningen i den gula tegelbyggnaden. Våningen är indelad i flera olika rum med bland annat öppen spis i allrummet och eget kök. Fritidshemmet nås både via egen dörr på gaveln och via skolans huvudentré. Till fritidshemmets förra lokal flyttade förskolan in i början av år 2014. Det är en flygel från 80-talet på skolans baksida som är väl anpassad även för de yngsta barnen.

Nordingråskolans fritidshem
tfn: 0612-81 06 85

Fritidsverksamhet bedrivs också på Föräldrakooperativet Järnstagården