Nordingråskolan
Information och kontakt

Nordingråskolan är en av Kramfors kommunala låg- och mellanstadieskolor, med verksamhet från förskoleklass t.o.m. årskurs 6. Läsåret 2014-15 går cirka 80 elever på skolan och all personal har den behörighet som krävs. Undervisningen organiseras ibland åldersadekvat och ibland slås grupper ihop årskursblandat. Nordingråskolan ligger på Nordingråvallen centralt belägen i Nordingrå socken. Runt om i byarna bor flertalet av skolans elever.

Förskolan numera i skolan
Nytt sedan januari 2014 är att förskolan har flyttat in i en egen avdelning på Nordingråskolan. Det gör att skola, fritidshem och förskola är samlat under samma tak och att personal enkelt kan samverka. Vardagliga kontakter uppstår mellan barn i åldrarna 0- 13 år, till ömsesidig glädje för stora som små

Skolbyggnaden
Den ursprungliga skolbyggnaden är från 1950-talet, men den har byggts ut i omgångar. Förskolan och slöjdsalar kom till på 80-talet. Skolan är helt handikappanpassad och det finns tre allergisanerade klassrum.

 

Kusthallen
År 2000 byggdes skolan samman med Kusthallen som drivs av en stiftelse. Kusthallen är en viktig samlingspunkt i Nordingrå med både ishockey- och bowlinghall . Serveringen används dagtid som förskolans och skolans matsal. I  Kusthallen finns även elevhälsans mottagningsrum och en kommunal biblioteksfilial som är öppen för allmänheten och som under skoltid även fungerar som skolbibliotek.

Skolskjutsar
Naturen i Nordingrå är omväxlande med havsvikar, sjöar och berg. Det gör att bebyggelsen är utspridd och att byarna är många. De flesta eleverna åker skolskjuts till centralorten Nordingråvallen där skolan ligger. Från skolområdets näst största samhälle Mjällom går reguljära busslinjer anpassade för att passa skolans tider och de bussturerna passerar även det tredje största samhället Omne. Mellan småbyarna går flera turer med skoltaxi.

Trivsel, trygghet och kunskap
Ambitionen på Nordingråskolan är att alla elever ska trivas och känna sig trygga och att alla elever ska nå målen i läro- och kursplaner. Elever, pedagoger, lokalvårdare, vaktmästare, kökspersonal och skolsköterska samverkar till en väl fungerande enhet.

NORDINGRÅSKOLAN
Vallenvägen 18 
870 30 Nordingrå

Tfn: 0612-81 06 80

Länk till Nordingråskolan på Kramfors kommuns hemsida
www.kramfors.se /Nordingråskolan