Kåstaänget

Hitta hit: Nordingråkarta (C5)

Kåstaänget ligger i dalgången mellan det manhaftiga Ringkalleberget och Sörleberget på västra sidan av Sörleviken.

Byn tillkom i slutet av 1800-talet. Ett tiotal torp byggdes. Byn bestod då av torpare och fiskare, därutöver idkades dagsverk hos bland annat bönderna i Kåsta.

Mellan åren 1920 och 1950 var Kåstaänget som mest befolkat med cirka 40 personer.

Under tiden 1908-1920 bodde stortravarna Nordin i det hus som numera ägs av >Erik Sten Olof Nordenberg .

En cirkelsåg fanns på 1930-40-talen. Den drevs med el.

De flesta torpen har numera övergått till att bli sommarbostäder.