Nordingråvallen

C3 på Nordingråkartan eller GPS 62.92987°, 18.29197°

Nordingråvallen, tidigare kallat "Prästbordet", är något av Nordingrås centrum.

Här finns affärer, kyrka, skola, dag- och fritidshem, skidanläggning.




Kusthallen med hockeyrink, bowlingbanor, bibliotek med mera.



Läget är vackert vid sjön Vågsfjärden som fram till ca 1810 var en havsfjärd, varifrån man via Häggvik och Trångsundet nådde Gaviksfjärden och Bottenhavet. På grund av landhöjningen ligger Vågsfjärdens yta nu cirka 1,6 m över havet och genom åren har kanal- och slussprojekt ibland diskuterats för att återknyta kontakten med havet.

Vid kyrkan finns en medeltida kyrkoruin från 1100-talet.



I ruinen syns tydliga spår hur kyrkan successivt byggts ut för att kunna rymma den växande befolkningen och kanske motsvara prostens krav på en ståndsmässig helgedom.
Här huserade Ångermanlands prost från 1320, då Nordingrå övertog myndigheten från Sollefteå socken. Nordingrå hade plötsligt blivit landskapets rikaste socken. Här avslutade biskoparna sina visitationsresor innan de återvände tillbaka längs Norrstigen mot Uppsala. Vid utgrävningar i ruinen på 1930-talet hittade man många medeltida mynt, men även delar av ett processionskrucifix från 1200-talet och bildstenar från bl a 1600-talet.



I den nya kyrkan invigd 1829 finns några riktigt sevärda inventarier från medeltidskyrkan, bland annat ett utsökt altarskåp från 1510-talet, tillverkat i Bryssel. Koret pryds av ett processionskrucifix, en vacker Birgittaskulptur på vänster sida och en lika betagande stående madonna på höger sida.



I anslutning till ruinen ligger de välbevarade kyrkstallarna, vilka tjänade som­
"hästparkering" för kyrkobesökarna från de omgivande byarna. Ursprungligen fanns
här 60-80 stallar, varav tolv finns kvar idag.

Huvudvägen till Nordingråvallen gick fram till 1930-talet inte utmed sjön utan högre upp längs den nuvarande Klockarvägen genom villaområdet väster om kyrkan. Vägen har sitt namn efter Klåckarböhle (1706), där församlingens klockare hade sin gård med odlingar.


Vy över Nordingråvallen. Höst

Läs mer om Kyrkoruinen och Norrstigen under Historia.