Nordingråskolan
Skapande skola

Under några år har Nordingråskolan tagit del av det statliga projektet Skapande skola, vilket innebär att några av traktens konstnärer och kulturarbetare har arbetat med olika projekt på skolan eller i konstnärernas verkstäder.

Orientalisk dans och tidresa
Läsåret 2013-14 fick alla elever prova på att dansa orientalisk dans och de fick se föreställningen "Vid Nilens strand". Samma år skapades också utställningen "Tidsresan" utanför matsalen och biblioteket. Konstnärens montrar är permanenta medans dess innehåll, elevernas bilder och objekt, byts ut allt eftersom. 

Tidigare projekt
Under läsåren 2011-12 och 2012-13 arbetade eleverna med temat "Förr i tiden". De fick de prova på grafiska tekniker och att trycka bilder, forma i lera och bränna. Ett projekt skedde i teaterform och ett annat var att måla bilder tillsammans i grupp.

Länk: Kulturrådet/Skapande skola


Bild och slöjd

Även i vardagen är Nordingråskolan på många sätt en skapande skola. Bild och slöjd är omtyckta ämnen. De båda slöjdarterna textil och trä kompletterar ofta varandra. Eleven kan få i uppgift att göra en pall av trä med en stoppad sits av textil, eller burkar med broderade sidor och lock av trä. Ibland utformar och skapar eleverna föremål helt efter egna idéer. I skolans undervisning finns ofta ämnesövergripande inslag, där bild eller slöjd vävs samman med skolans övriga ämnen.